ČARODĚJNICE VE TŘÍDĚ 2. B

V pátek 29.4. 2016 se třída 2. B proměnila v čarodějnice, kouzelníky a duchy. Povídali jsme si o Filipojakubské noci a různých zvycích , které jsou s tímto dnem a hlavně nocí spojeny. Během dopoledne jsme plnili čarodějnické úkoly, míchali kouzelné lektvary, nechybělo ani magické počítání. Jako správné čarodějnice jsme sportovali, soutěžili v letu a jiných disciplínách.

Rádi bychom tímto poděkovali třídě 5. A, která pro nás soutěže vymyslela.
 
                                                                                                 Třídní učitelka 2. B    Eva Palkovská