POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

7.9.2017

Od září 2017 je pro pětileté děti  povinné předškolní vzdělávání. Veškerou absenci musí rodiče písemně omluvit. Omluvný list najdete v příloze a dále ve všech předškolních třídách.

celý článek

Pokyny k platbám MŠ 2017/18

7.9.2017

Vážení rodiče,

v příloze jsou pokyny k platbám pro letošní školní rok. Prosíme o pozorné přečtení a dodržení pokynů. Školné, které platíte trvalým příkazem, nezapomeňte zrušit na prázdniny nebo v

...

celý článek

Rozdělení tříd MŠ

27.6.2017

Rozdělení tříd MŠ na budoucí školní rok je v příloze.

celý článek

Závěrečné vystoupení kroužku flétny

26.6.2017

Zpívaly, trochu se hýbaly, na flétnu pískaly, na kolena pleskaly a ještě něco navíc předvedly děti z Houbiček, Jahůdek a Lištiček svým rodičům, babičkám a sourozencům na závěrečném vstoupení.

...

celý článek

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

21.6.2017

Krásné prázdniny přejí děti a paní učitelky ze všech tříd mateřské školy.

celý článek

HURÁ DO VODY

21.6.2017

S nástupem teplých dnů děti využily k osvěžení brouzdaliště. Třída Lištiček, Jahůdek a Houbiček si koupání, jak je z fotografií vidět, velmi užila.

celý článek

POHÁDKA O CHECHTAVÝCH STRAŠIDLECH

21.6.2017

Divadlo Mirma k nám zavítalo s pohádkou O chechtavých strašidlech a děti se celé představení dobře bavily.

celý článek

HOUBIČKOVÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

21.6.2017

Překrásná besídka ve třídě Houbiček potěšila všechny rodiče i prarodiče. Krásné kostýmy dětem moc slušely.

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - VČELIČKY

16.6.2017

Také dětem ze třídy Včeliček se na dopravním hřišti moc líbilo.

celý článek

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ VČELIČEK

16.6.2017

O krásných besídkách, které proběhly 14.6. ve všech předškolních třídách, jsme již informovali. Potěšte se ještě jednou krásnými fotografiemi, které tuto slavnostní atmosféru ve třídě Včeliček

...

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VE ŠKOLCE

16.6.2017

Tentokrát třída Veverek, Houbiček a Zajíčků.

celý článek

KRÁSNÉ BESÍDKY U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

16.6.2017

Ve třídě Včeliček, Soviček a Veverek se dne 14.6. konaly závěrečné, slavnostní besídky. Ve všech třídách si paní učitelky s dětmi připravily program, který byl na velmi vysoké úrovni a ve všech

...

celý článek

BESÍDKA U NEJMLADŠÍCH DĚTÍ ZE TŘÍDY MYŠEK

14.6.2017

V úterý 13.6. se konala besídka ve třídě Myšek. Přestože jsou zde nejmladší děti z celé školky, rodiče viděli výkony dětí, které se dají srovnat s výkony a  úrovní dětí mnohem starších.  Dramatizace

...

celý článek

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

14.6.2017

Skutečně podařená akce s dopravní výchovou se konala 12. a 13.6. v tělocvičně základní školy. Děti si zopakovaly, jak se mají chovat v silničním provozu jako chodci, co která dopravní značka znamená

...

celý článek

BESÍDKA U ZAJÍČKŮ

9.6.2017

Besídka ve třídě Zajíčků se velmi vydařila. Děti toho předvedly opravdu hodně. Například krásně zpívaly a doprovázely se na hudební nástroje, mají úžasný smysl pro rytmus.  Na tom mají

...

celý článek

DĚTI Z VINOŘSKÉHO NÁMĚSTÍ NA VÝLETĚ

9.6.2017

Také děti z Vinořského náměstí odjely do ZOO koutku v Radonicích. Počasí jim přálo a výlet si báječně užily.

celý článek

DEN DĚTÍ SE ZMRZLINOU

6.6.2017

Po soutěžích a hrách se děti ze třídy Soviček posilnily zmrzlinou.

celý článek

DĚTSKÝ DEN TŘÍDY LIŠTIČEK A HOUBIČEK

5.6.2017

Celý den si děti skvěle užily a prima zasoutěžily. Na zahradě měly připravené soutěže zaměřené na běh, rovnováhu, postřeh či motoriku.  Rodičům děkujeme za úžasné pohoštění, které donesli. A protože

...

celý článek

VÝLET DO ZOO KOUTKU V RADONICÍCH

5.6.2017

Výlet do ZOO koutku v Radonicích si děti z MŠ v Mikulovické velmi užily. Krmily zvířátka jablíčky, mrkví či granulemi vojtěšky, které zde dostaly. Děti byly nadšené a určitě doma vyprávěly mnoho

...

celý článek

VÝLET DO ZOO CHLEBY

30.5.2017

Předškolní děti ze třídy Soviček, Včeliček a Veverek se vypravily na výlet do ZOO Chleby. Všem se výlet za zvířátky moc líbil.

celý článek

Zápis do MŠ na šk.rok 2017/18 - seznam přijatých

15.5.2017

Při zápisu do mateřské školy  3.a 4.5.2017 jsme dostali celkem 88 žádostí o přijetí. 84 dětí má bydliště ve Vinoři, 4 mimo. Přijmout jsme mohli 53 děti. V příloze je seznam identifikačních kódů

...

celý článek

BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

17.5.2017

Pomalu se blíží konec školního roku a k němu patří besídky. Jako první se rodičům představily děti ze třídy Lištiček. Besídka se jim velice vydařila a dostalo se jim pochvaly jak od paní učitelek,

...

celý článek

MEDVÍDEK BRUMLA

16.5.2017

Ve spolupráci s Městskou policií Praha tentokrát u předškolních dětí. Navštívil však všechny třídy mateřské školy, aby děti poučil o bezpečnosti ve školce i ve městě.

...

celý článek

BRUMLA VE ŠKOLCE

16.5.2017

Projekt "Medvídek Brumla" je každoročně pořádán ve spolupráci s Městskou policií Praha. Tentokrát se děti poučily o chování ve školce a ve městě. Ukázka je z MŠ v Mikulovické ulici.

...

celý článek

ZE TŘÍDY ZAJÍČKŮ

16.5.2017

Přání a dárek pro maminky.

celý článek

U ZAJÍČKŮ

2.5.2017

Tvoření z modelíny děti hodně baví.

celý článek

VE ŠKOLCE NÁM CHUTNÁ

2.5.2017

Takhle chutná dětem na Vinořském náměstí.

celý článek

VELIKONOČNÍ SKLÁDAČKY U ZAJÍČKŮ

2.5.2017

Velikonoční skládání puzzlí dalo dětem pořádně zabrat.

celý článek

TŘÍDA ZAJÍČKŮ

2.5.2017

Jarní tvoření se dětem velice dařilo.

celý článek

ČARODĚJNICE V SOVIČKÁCH

2.5.2017

Lektvary si čarodějnice uvařily a hned ochutnaly.

celý článek

ČARODĚJNICE VE VČELIČKÁCH

2.5.2017

Také ve třídě Včeliček se čarodějnice náležitě vyřádily. Všechny úkoly splnily na jedničku.

celý článek

ČARODĚJNICE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

2.5.2017

Lektvar, který nedokáží uvařit ani opravdové čarodějnice. Poznáte, co v něm je?

celý článek

ČARODĚJNICE U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

2.5.2017

Ve třídě Soviček, Veverek a Včeliček plnily děti řadu úkolů, tančily a vařily lektvary. Krásné kostýmy nechyběly u dětí ani paní učitelek.
 

celý článek

ČARODĚJNICE V MIKULOVICKÉ

2.5.2017

Krásné masky, plno her a  vaření lektvarů. Všechno, co k čarodějnickému dni patří, bylo vidět ve třídě Jahůdek, Houbiček a Lištiček.

celý článek

ČARODĚJNICE NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

2.5.2017

Děti i paní učitelky měly krásné čarodějnické kostýmy a den si báječně užívaly. Ve třídách panovala prima nálada a to je nejdůležitější.

celý článek

PŘÍPRAVY NA ČARODĚJNICE U VEVEREK

2.5.2017

Děti ve třídě Veverek tvořily a pilně se připravovaly na čarodějnice.
 

celý článek

RÁNO VE TŘÍDĚ MYŠEK

23.4.2017

Ve třídě nejmenších Myšek panuje pohodová atmosféra. Podívejte se, jak si děti umí pěkně hrát. Vždyť už jsou to velcí kamarádi. A cvičení je také moc baví. Nakonec malá ukázka z jejich výtvarného

...

celý článek

VELIKONOCE VE TŘÍDĚ VČELIČEK

18.4.2017

Ukázkou překrásných výrobků se pochlubily děti z předškolní třídy Včeliček.

celý článek

VELIKONOCE VE TŘÍDĚ MYŠEK

18.4.2017

Velikonoce, svátky jara, si výtvarně užívají děti ve všech třídách. Ukázka je ze třídy nejmenších dětí, Myšek.

celý článek

ZE TŘÍDY SOVIČEK

18.4.2017

Velikonoční výstava, hasiči a záchranáři.

celý článek

O KOCOURKOVI, KTERÝ MLUVIL

11.4.2017

Spolek Prima den nám zahrál krásnou pohádku: O kocourkovi, který mluvil.

celý článek

UFOUNSKÁ POHÁDKA

11.4.2017

S humornou, "Ufounskou" pohádkou k nám zavítalo Divadýlko na konečný.

celý článek

NA VÝSTAVĚ U ZAHRÁDKÁŘŮ

11.4.2017

Děti z mateřské školy děkují našim zahrádkářům za překrásnou výstavu, která je pro nás vždy inspirující.

celý článek

BEZPEČNOSTNÍ PRŮPRAVA U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

11.4.2017

...

celý článek

NÁVŠTĚVA SOVIČEK V 1. TŘÍDĚ

24.3.2017

Předškolní děti pravidelně před zápisem do základní školy navštěvují své starší kamarády a usednou k nim do lavic. Sovičky navštívily třídu paní učitelky Kubíčkové. Děkujeme za ukázkovou hodinu.
 

...

celý článek

NATÁČENÍ PRO NAKLADATELSTVÍ FRAUS

13.3.2017

Nakladatelství Fraus velmi děkuje za možnost natočit s několika předškoláky ze třídy Veverek anketu na téma "Na co se těším do školy".
Natáčení mělo pohodovou atmosféru a hostům z nakladatelství se

...

celý článek

KARNEVALOVÝ REJ VE TŘÍDĚ VČELIČEK

13.3.2017

Krásné masky, soutěže, tanec, různé pokusy, to všechno děti náramně bavilo. Celý den si pěkně užily a domů odcházely nadšené.

celý článek

KARNEVAL U VEVEREK

3.3.2017

Krásné masky dětí i paní učitelek můžeme jen obdivovat.

celý článek

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

1.3.2017

Krásná pohádka v podání Aleše Bílka nadchla všechny děti. Do děje se zapojovaly zpěvem lidových písniček a to je moc bavilo.

celý článek

KARNEVAL VE TŘÍDĚ MYŠEK

1.3.2017

Nejmenším dětem ze třídy Myšek se karneval moc líbil a pěkně vydařil.

celý článek

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

23.2.2017

Předškolní děti každoročně navštěvují knihovnu ve Vinoři. Paní Lichtenbegová jim vždy něco nového a zajímavého poví. Dětem ze třídy Veverek se návštěva moc líbila.

celý článek

KARNEVAL NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

23.2.2017

Děti ze třídy Myšek a Zajíčků přišly na karneval v krásných kostýmech. Zpívaly, tančily, závodily i mlsaly. To všechno ke správnému karnevalu patří. Domů si odnášely diplom, balónek a hlavně plno

...

celý článek

KARNEVAL

23.2.2017

Děti ze třídy Lištiček, Soviček, Jahůdek a Houbiček přišly 23.2. do školky v krásných maskách. Den si krásně užily, protože je čekaly soutěže, tanec a v neposlední řadě dobroty.

...

celý článek

PYŽAMOVÝ DEN A HAWAI PÁRTY

21.2.2017

Pyžamový den a Hawai párty pátří ve třídě Soviček mezi pravidelné každoroční oblíbené akce.

celý článek

KLAUN PEPINO

17.2.2017

Klaun Pepino se svou asistentkou a úžasnými pejsky opět rozesmál krásným a zábavným vystoupením všechny děti.

celý článek

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

13.2.2017

Do ranních rozcviček dětí z naší MŠ jsou často zařazovány zdravotní cviky, ať už to jsou rovnovážná cvičení, cviky na prevenci skoliózy nebo cviky na plochonoží, které si děti ze třídy Houbiček

...

celý článek

VÝSTAVA V MŠ

13.2.2017

V budově MŠ v Mikulovické ulici můžete shlédnout výstavu dětských prací dětí ze třídy Houbiček a Jahůdek. Pod vedením paní učitelky Evy Laubové se děti učily různým výtvarným technikám.

...

celý článek

TĚLOCVIČNU ZŠ VYUŽÍVAJÍ TAKÉ DĚTI Z MŠ

13.2.2017

Žákyně ZŠ pod vedením paní učitelky Evy Titěrové připravily pro děti ze třídy Houbiček spoustu sportovních disciplín. Děti prolézaly tunelem, plazily se a klouzaly po lavičce, lezly na žebřiny,

...

celý článek

ČERT A KÁČA

2.2.2017

Čert a Káča. Tak se jmenovala překrásná pohádka divadelního Spolku Prima den. Děti byly nadšené. Pohádky v podání paní Maryskové a Killingerové patří mezi ty nejkrásnější. 

celý článek

POHYB NÁS BAVÍ

2.2.2017

Cvičení a pohyb děti moc baví. Ve třídě Lištiček děti cvičí udržení rovnováhy na kladině a také rády prolézají tunelem. 

celý článek

Letní školka 2017

31.1.2017

 Vážení rodiče, protože každoročně projevujete zájem o letní školku, nabízíme její konání také o letošních letních prázdninách.Všechny potřebné informace jsou v přiložené závazné přihlášce, kterou je

...

celý článek

Tři králové v Houbičkách

12.1.2017

Děti ze třídy Houbiček se zúčastnily týdenního projektu ,,Tři králové". Vyráběly koruny pro krále a také komety technikou vyškrabování. Hrály různé pohybové hry, např. Tři mudrci, Na kometu, Dlouhá

...

celý článek

NADÍLKA V HOUBIČKÁCH

5.1.2017

Děti z Houbiček si od Ježíška přály novou kuchyňku. Ježíšek jim přání splnil a ke kuchyňce nadělil i spoustu dalších krásných dárků.

celý článek

VÁNOČNÍ TRADICE V HOUBIČKÁCH

5.1.2017

Holčičky házely pantoflíčkem, kluci rozkrajovali jablíčka, společně pak pouštěli lodičky z ořechových skořápek a těšili se na Ježíška.

celý článek

ADVENTNÍ TRHY V MYŠKÁCH

5.1.2017

 Nejmenší Myšky vyrobily krásné dárečky.

celý článek

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE MŠ

22.12.2016

 V pátek 23.12.2016 přiveďte děti do třídy Veverek v Prachovické ulici. Jelikož zájem o mateřskou školu projevilo jen 8 rodičů, bude otevřena pouze tato třída.

...

celý článek

VÁNOCE U VČELIČEK

22.12.2016

Vánoce ve třídě Včeliček byly moc krásné a za to musíme poděkovat vstřícným rodičům. Děti dostaly dárečky, které si přály a radost z nich byla obrovská.

celý článek

VÁNOČNÍ TRHY VE TŘÍDĚ VČELIČEK

22.12.2016

Děti byly skutečně pilné jako včeličky, protože nabízely rodičům plno překrásných výrobků. Dozajista ve všech domovech přispějí k pravé vánoční atmosféře.  

celý článek

VÁNOČNÍ TRHY VE TŘÍDĚ VEVEREK

22.12.2016

Takto krásně měly děti připravené dárky pro rodiče.

celý článek

VÁNOČNÍ TRHY U ZAJÍČKŮ

22.12.2016

Krásné výrobky čekaly také na rodiče ze třídy Zajíčků.

celý článek

VÁNOČNÍ TRHY V SOVIČKÁCH

22.12.2016

Ve všech třídách MŠ proběhly vánoční trhy. Výrobky dětí byly opravdu moc krásné.

celý článek

VÁNOCE U ZAJÍČKŮ

20.12.2016

Vánoce ve třídě Zajíčků byly hodně radostné. Každý si našel dáreček, z kterého měl velkou radost.

celý článek

BESÍDKA U SOVIČEK

19.12.2016

Besídka ve třídě Soviček byla skutečně krásná, vánoční.

celý článek

VÁNOCE U SOVIČEK

19.12.2016

Ježíšek ví, že jsou ve třídě Soviček hodné děti. A tak naděloval a naděloval...

 

celý článek

VÁNOCE VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

16.12.2016

Radost dětí z dárečků byla také ve třídě Jahůdek veliká. Opět velké poděkování rodičům.

celý článek

BESÍDKA VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

16.12.2016

Překrásně dramaticky zpracovaná besídka o Betlému musela děti skutečně zaujmout, proto ji tak nádherně zahrály. Velké poděkování paním učitelkám.

celý článek

VÁNOCE VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

16.12.2016

15.12. přiletěl do všech tříd mateřské školy Ježíšek. Nahlédněte do třídy Lištiček. Ze všech dárků měly děti velikánskou radost. Děkujeme rodičům, kteří se o ni postarali.

celý článek

SKUPINOVÁ KRESBA

12.12.2016

Skupinová kresba Mikuláše, čerta i anděla se dětem ze třídy Veverek vydařila. 

celý článek

PLAVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

12.12.2016

 Děti ze třídy Veverek, Soviček a Včeliček navštěvují kurzy plavání, které je moc baví.

celý článek

KRÁSNÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK

12.12.2016

 Myšky uvítaly rodiče v čertovských kostýmech a předvedly krásné vystoupení. Přestože všechny děti chodí do školky teprve od září, naučily se toho opravdu hodně. Paním učitelkám se dostalo od rodičů

...

celý článek

Zápis do MŠ na rok 2017/18

10.11.2016

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018 se koná 3. a 4.5.2017 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici ( původní budova mateřské školy).  U zápisu předložíte rodný
...

celý článek

HOUBIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

9.12.2016

Děti z Houbiček navštívily zahrádkářskou výstavu. Nejvíce obdivovaly Betlémy, ale také vánoční cukroví - hlavně pěkně nazdobené perníčky. Dýchla na nás blížící se atmosféra Vánoc. Výstava byla moc

...

celý článek

HOUBIČKY CHRÁNÍ PŘÍRODU

9.12.2016

Děti te třídy Houbiček se učily, jak správně třídit odpad, co je to recyklace, ekologie.

celý článek

SOVIČKY U ZAHRÁDKÁŘŮ

7.12.2016

Sovičky na překrásné, vánoční výstavě.

celý článek

MIKULÁŠ, ANDĚL I ČERT V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

5.12.2016

V pátek, 2.12. přišel do školky Mikuláš s čertem a andělem. Ve všech třídách děti zazpívaly hezkou písničku nebo zarecitovaly básničku. Mikuláš byl moc spokojený a každému dal hezkou nadílku. Do

...

celý článek

DOPIS JEŽÍŠKOVI

1.12.2016

Děti ze třídy Soviček poslaly dopis Ježíškovi. Snad se jim přání splní.

 

celý článek

BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

1.12.2016

Ve třídě Lištiček se 29.listopadu konala trochu netradiční "Podzimní besídka". Děti mají rády přírodu, proto se nejen o ní, ale i o zvířátkách a počasí recitovalo a zpívalo. V závěru děti zahrály

...

celý článek

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

29.11.2016

Paní učitelky z mateřské školy absolvovaly kurz "První pomoc malým dětem", který se konal ve Vincentu . Pro všechny byl velice přínosný.

 

celý článek

UČÍME SE O ZVÍŘÁTKÁCH V LESE

28.11.2016

Shozy jelena, srnce a daňka zapůjčil do MŠ pan Dvořák, děkujeme. Děti už vědí, k čemu zvířátka parohy potřebují a proč je shazují.

 

celý článek

ŠAŠEK A ČERT

28.11.2016

Překrásnou pohádku v podání pana Bílka a jeho loutek viděly děti 24.listopadu. A protože k nám brzy přijde Mikuláš, nechyběl v pohádce čert. Toho se naše hodné děti ani trochu nebály.

 

...

celý článek

ZDRAVÉ ZOUBKY

16.11.2016

Velice děkujeme paní Zajícové za přednášku, která se týkala zdravých zoubků. Už víme, jak zoubky čistit a jak se o ně správně starat.

 

celý článek

O NEBEZPEČÍ S DENISEM

16.11.2016

Přednáška Nadace Ztracené děti, tentokrát ve třídě Včeliček.

 

celý článek

JABLÍČKOHRANÍ

16.11.2016

Je opět podzim, jablíčka nám pěkně dozrávají a to je čas na již tradiční Jablíčkohraní v Houbičkách. Děti jablíčka ochutnávaly, cvičily s červenými míčky (jablíčky), porovnávaly je podle velikosti,

...

celý článek

DEN STROMŮ VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

16.11.2016

20. října slaví svůj svátek všechny stromy. Děti poznávaly podle větviček různé druhy stromů a také jejich plody, se kterými si hrály, cvičily, vytvářely různé obrazce, poznávaly je hmatem. Na

...

celý článek

SVATOMARTINSKÝ TÝDEN V HOUBIČKÁCH

16.11.2016

Tento svátek si ve třídě Houbiček opravdu užili. Kromě obrázků bílého koníka si děti upekly svatomartinské rohlíčky, na kterých si odpoledne pochutnaly. Doma si s maminkou každý mohl rozsvítit

...

celý článek

O NEBEZPEČÍ S DENISEM

14.11.2016

Nadační fond Ztracené děti pro děti připravil velice přínosnou přednášku, O nebezpečí s Denisem, v rámci prevence kriminality. Byla zaměřena na bezpečnost dětí venku.

 

...

celý článek

O LUCIÁŠKOVI

14.11.2016

Loutkové divadlo Kozlík přijelo dětem zahrát krásnou pohádku O malém čertíkovi, Luciáškovi.

 

celý článek

PILNÉ VČELIČKY

7.11.2016

Zdobení ovoce a zeleniny dětem šlo výborně a také je moc bavilo .

celý článek

JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

7.11.2016

Krásnou pohádku s překrásnými loutkami sledovaly děti se zaujetím.

 

celý článek

DEN V LIŠTIČKÁCH

24.10.2016

Nejprve jsme se pustili do přípravy ovocné pochoutky, která byla plná vitamínů. Děti si u stolečku nakrájely mandarinky, hroznové víno, světsky a jablíčka. Poté vše smíchaly a osladily medem.

...

celý článek