BESÍDKA VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

11.12.2018

Byla krásná, roztančená a veselá. Děti přednesly mnoho básniček, zazpívaly písničky a závěrečné roztančení uchvátilo všechny rodiče.
Děkujeme.

celý článek

MIKULÁŠ VE TŘÍDĚ VEVEREK

11.12.2018

Ani na naše děti ze třídy Veverek Mikuláš nemohl zapomenout. A také z této třídy čertíci odcházeli s prázdnou. Za hezkou písničku Mikuláš všechny obdaroval.
 

...

celý článek

MIKULÁŠ U VČELIČEK

11.12.2018

Ve třídě Včeliček měly děti pro strach uděláno. Pochlubily se hezkou básničkou a dostaly zaslouženou odměnu.

celý článek

Besídka ve třídě Myšek

9.12.2018

Byla opravdu překrásná. My, dospělí, jsme s údivem sledovali, co se děti stačily za tak krátkou dobu naučit a pěkně předvést.
Všechny si zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme.

...

celý článek

MIKULÁŠ U SOVIČEK

9.12.2018

Děti ze třídy Soviček se Mikuláše nemohly dočkat.

celý článek

MIKULÁŠ NA VINOŘSKÉM NÁMĚSTÍ

5.12.2018

Také na Vinořské náměstí do třídy Zajíčků a Myšek zavítal Mikuláš s andělem a čerty.
Za hezkou písničku a básničku si děti odnesly nadílku.

celý článek

MIKULÁŠ U LIŠTIČEK

5.12.2018

3.12. v naší mateřské škole chodil Mikuláš, čerti a anděl. Podívejte se, jak statečné byly děti ze třídy Lištiček. Vůbec nikdo se nebál, protože máme samé hodné děti.
Od pana Mikuláše dostaly

...

celý článek

VEVERKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

5.12.2018

Také dětem ze třídy Veverek se krásná výstava našich zahrádkářů moc líbila.

celý článek

SOVIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

5.12.2018

Výstavu zahrádkářů si naši předškoláčci nikdy nenechají ujít.

celý článek

PLAVÁNÍ

5.12.2018

Stále probíhá kurz plavání předškolních dětí a my vám přinášíme další ukázky, tentokrát dětí ze třídy Soviček.

celý článek

FOTOGRAFIE POŘIZOVANÉ PŘI BESÍDKÁCH DĚTÍ

29.11.2018

INFORMACE V PŘÍLOZE - GDPR

celý článek

BESÍDKA VE TŘÍDĚ LIŠTIČEK

29.11.2018

O šikovnosti dětí ze třídy Lištiček se rodiče přesvědčili 28.11. na podzimní besídce.
Děti si připravily pásmo písniček, básniček a pohybových her a všechno se jim náramně povedlo.
Zaslouží si

...

celý článek

JAK SE V PEKLE KUJOU PIKLE

29.11.2018

Čertí pohádku k nám přijelo zahrát divadlo Koloběžka. Čertík pěkně lumpačil a to se dětem moc líbilo.

celý článek

ZAHRADA

23.11.2018

Zábavnou pohádku nám přijelo zahrát divadlo Prima den.

celý článek

SOVIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

9.11.2018

Ještě se vrátíme k překrásné výstavě zahrádkářů, kterou navštívily všechny starší děti.

celý článek

CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ

9.11.2018

Krásná pohádka divadelní skupiny "Koloběžka" nám otevřela podzimní téma.

celý článek

POUŠTÍME DRAKY

9.11.2018

K podzimu patří pouštění draků. Na naší zahradě se to dětem dařilo.

celý článek

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

9.11.2018

6. listopadu začaly předškolní děti dojíždět na lekce plavání. Všechny byly nadšené.
Jejich radost je z fotografií zřejmá.

celý článek

KOUZELNÍK A ZLOBIVÉ MÍČKY

9.11.2018

Kouzelník Navaro k nám přijel se zlobivými míčky a podívaná to byla vskutku zábavná.

celý článek

Oznámení o uzavření mateřské školy mezi vánočními svátky

3.11.2018

V době od 27.12.2018 do 2.1.2019 bude mateřská škola uzavřena. Znovu otevřena bude 3.1.2019.

celý článek

JABLÍČKOHRANÍ

31.10.2018

...

celý článek

DEN STROMŮ VE TŘÍDĚ HOUBIČEK

31.10.2018

Čím dýcháme my a čím stromy? Čím pijeme my a čím stromy? Jak poznáme, jak je strom starý? Děti se dozvěděly odpovědi na spoustu dalších otázek, osahaly si kůru (drsná, hladká), větvičky, listy

...

celý článek

ČERVENÁ KARKULKA

31.10.2018

Tuto krásnou pohádku nám v říjnu přijelo zahrát divadlo "Vysmáto" a  dětem se moc líbila.

celý článek

DÝNĚJÁDA 2018

28.9.2018

Ve všech budovách MŠ se konala 25.9.2018 tradiční Dýnějáda. Program byl ve všech třídách pestrý a dýně opět nádherné.
Rodičům děkujeme za skvělou spolupráci. Výsledek stál za to.

V příloze

...

celý článek

Dýnějáda Mikulovická

28.9.2018

celý článek

Dýnějáda Prachovická

28.9.2018

celý článek

Dýnějáda Mikulovická - Včeličky

28.9.2018

celý článek

Pokyny k platbám MŠ 2018/19

18.9.2018

Pokyny k platbám za školné, stravné a akce pro letošní školní rok v příloze.

celý článek

Rozloučení Houbiček se školním rokem 2017/18

29.6.2018

Děti z Houbiček hledaly v pohádkovém lese obrázky deseti pohádek. U každého obrázku vyprávěly děj pohádky a plnily různé úkoly. Na konci pohádkové cesty je čekala sladká odměna.

...

celý článek

Pokyny pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

27.6.2018

V příloze jsou podrobné pokyny k nástupu dětí do MŠ 3.9.2018

celý článek

Důležité upozornění pro rodicě dětí MŠ

27.6.2018

Žádáme všechny rodiče, aby si nyní nezapomněly zrušit trvalý příkaz pro platbu školného na červenec a srpen.
Příkaz obnovte znovu v září, kdy den trvalého příkazu pro platbu školného stanovte na 15.

...

celý článek

ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM

28.6.2018

Děti z Lištiček a Jahůdek se společně rozloučily se školním rokem a už se všichni moc těší na prázdniny.

celý článek

KRÁSNÉ BESÍDKY PŘEDŠKOLÁKŮ

21.6.2018

20.6. se konaly ve třídě Včeliček, Veverek a Soviček závěrečné besídky. Ve všech třídách rodiče viděli program na vysoké úrovni, mnohdy se přítomní mohli domnívat, že jsou na vystoupeních o mnoho

...

celý článek

Letní školka - informace

12.6.2018

Letní školka bude 2.- 13.7.2018 ve třídách předškoláků v hlavní budově školy. Rozdělení dětí v příloze.

celý článek

HOUBIČKY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

20.6.2018

Děti ze třídy Houbiček si náramně užily cvičení, které pro ně připravila paní učitelka Titěrová. Paní učitelce i děvčatům z osmé třídy děkujeme za perfektně připravený program.
 

...

celý článek

JÍME ZDRAVĚ

20.6.2018

Děti ze třídy Houbiček si pěstují za oknem řeřichu a petrželku. Chutnají jim i bylinky, které vypěstovaly děti z přírodovědného kroužku na své malé zahrádce.

celý článek

VÝTVARNÝ KROUŽEK

20.6.2018

Děti  ze třídy Lištiček, Jahůdek a Houbiček se na kroužku výtvarné tvořivosti učí různým technikám. Nemalují pouze ve třídě, ale i na zahradě, kde malovaly stromy.
 

...

celý článek

ROZTANČENÁ BESÍDKA VE TŘÍDĚ MYŠEK

15.6.2018

Krásný program předvedly děti rodičům i prarodičům ve třídě Myšek. Děti byly opravdu moc šikovné a rodiče nešetřili chválou.

celý článek

O TEREZCE A MATĚJOVI

13.6.2018

Krásná, hudební pohádka nadchla všechny děti.

celý článek

LIŠTIČKY

13.6.2018

Děti ze třídy Lištiček na procházce, při cvičení a výtvarném tvoření. Takhle si to ve školce užívají a všechno je baví.

celý článek

DIVADLO PRIMA DEN

5.6.2018

Po delší době k nám zavítalo divadlo Prima den s pohádkou "Kosprd a telecí". Pohádka to byla legrační, přestože námět byl vážný. Děti se v ní dozvěděly, že utíkat se ze školky nesmí. V pohádce

...

celý článek

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

5.6.2018

Děti z Jahůdek a Houbiček se v rámci přírodovědného kroužku vydaly na vycházku k jezírku do lesoparku. Viděly  ryby a ptáčky, také žábu a vážky. Dozvěděly se spoustu nových informací a cestou zpět

...

celý článek

JARNÍ BESÍDKA - HOUBIČKY

5.6.2018

Děti z Houbiček se proměnily v žížalky, včeličky, vosičky, pavoučky, berušky a předvedly pásmo básniček, tanečků a písniček. Hezkým vystoupením zpříjemnily odpoledne svým rodičům i dalším příbuzným.

...

celý článek

MDD

5.6.2018

Oslavy MDD pokračovaly v Houbičkách zahradní párty oslavou. Děti také hrály pohybové hry a soutěže. Odměnou jim byly sladkosti, omalovánky a nafukovací balónky.
 

...

celý článek

MDD

5.6.2018

Děti z Houbiček se vypravily na výlet do Ctěnic. Cesta k zámku byla vyznačena fáborkami a šipkami. Děti hledaly dopisy a poté plnily úkoly. Na konci cesty hledaly zakopaný poklad. Prošly se krásným

...

celý článek

LIŠTIČKY

5.6.2018

"Stopovaná" do Ctěnic byla pro děti úžasným zážitkem.

celý článek

NÁDHERNÝ VÝLET LIŠTIČEK A SOVIČEK

22.5.2018

V úterý, 22.5. 2018, odjely děti na výlet do Brandýsa nad Labem na zámek. A výlet to byl opravdu nádherný. Správce zámku, který nás zámkem provázel, dětem pověděl mnoho zajímavého, v zámeckých

...

celý článek

LIŠTIČKY

22.5.2018

Děti z Lištiček měly téma lidské tělo a všechny se zapojily do tvoření. Pomocí pokusů pochopily jak pracuje srdce, jak funguje žaludek a co se děje, když zadržíme dech.

...

celý článek

VÝLET DĚTÍ ZE TŘÍDY ZAJÍČKŮ

18.5.2018

Děti vyjely do boleslavských lesů, kde pro ně byl připraven krásný program v rámci lesní pedagogiky, který pořádá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Děti se vrátily nadšené.

...

celý článek

CESTA KOLEM SVĚTA

17.5.2018

Loutkové divadlo MARIONET Matěje Kopeckého nám zahrálo krásnou pohádku s výše uvedeným názvem.

celý článek

VÝLET DĚTÍ ZE TŘÍDY MYŠEK

17.5.2018

Děti vyjely do boleslavských lesů, kde pro ně byl připraven krásný program v rámci lesní pedagogiky, který pořádá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Děti se vrátily nadšené.

...

celý článek

VÝLET DĚTÍ ZE TŘÍDY HOUBIČEK A JAHŮDEK

16.5.2018

Děti vyjely do boleslavských lesů, kde pro ně byl připraven krásný program v rámci lesní pedagogiky, který pořádá Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. Děti se vrátily nadšené.

...

celý článek

Výsledky zápisu do mateřské školy

11.5.2018

O přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ žádalo 88 uchazečů. Volná kapacita míst pro přijetí na školní rok 2018/2019 byla 73. Dostalo se na všechny vinořské děti, kterým budou v době nástupu do MŠ

...

celý článek

BESEDA U MYŠEK

3.5.2018

Z ME v taekwondu se vrátila paní učitelka Jana s bilancí jedné zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. Pro děti uspořádala besedu, ve které je seznámila s tím, co stojí za úspěchy každého

...

celý článek

Zápis do mateřské školy na rok 2018/19

19.12.2017

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se koná 2.5. a 3.5.2018 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici ( původní budova mateřské školy). Zapsány mohou být podle

...

celý článek

KRÁSNÁ BESÍDKA U LIŠTIČEK

26.4.2018

Ve třídě Lištiček proběhlo závěrečné setkání s rodiči se stužkováním předškolních dětí o něco dříve. S dětmi i rodiči se chtěla rozloučit paní učitelka Lenka, která odchází na mateřskou dovolenou.

...

celý článek

S PÍSNIČKOU JE VESELEJI

23.4.2018

Muzika Špalíček Praha nám zahrála krásný, jarní koncert. Děti ji s radostí doprovodily na hudební nástroje a mimo jiné se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi polkou a valčíkem.

...

celý článek

O VZNEŠENÉ JEŽIBABĚ

23.4.2018

Pohádku s tímto názvem nám přijelo zahrát Divadýlko Na konečný. A byla to krásná pohádka, která nás moc pobavila. Děkujeme.

celý článek

ČARODĚJNICE NA ZAHRADĚ V MIKULOVICKÉ

23.4.2018

Po dopoledním reji ve třídách, pokračoval program na školní zahradě. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby děti plnily další čarodějnické úkoly.

celý článek

ČARODĚJNICE

20.4.2018

Do všech tříd mateřské školy přiletěly Čarodějnice o něco dříve.  20.4. se všechna děvčata změnila v čarodějnice a kluci v zlé čaroděje. Nejen jim, ale i paním učitelkám to v kostýmech moc slušelo.

...

celý článek

Čarodějnice Vinořské náměstí

20.4.2018

celý článek

Čarodějnice Prachovická

20.4.2018

celý článek

Čarodějnice Mikulovická

20.4.2018

celý článek

Nabídka zaměstnání školnice MŠ

12.4.2018

Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř
Prachovická 340
Praha – Vinoř

Mateřská škola ve Vinoři přijme od 20.8.2018 na hlavní pracovní poměr školnici do budovy v ulici Prachovické – třída

...

celý článek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

16.4.2018

Děti ze třídy Včeliček přivítaly naše nejmenší občánky krásným programem.

celý článek

PREVENCE A BEZPEČNOST

12.4.2018

Divadlo Ve Tři poučilo naše děti o bezpečnosti v silničničním provozu z pohledu chodců, cyklistů i řidičů. Děti projevily velký zájem a zároveň ukázaly dobré znalosti.
 

...

celý článek

VEVERKY V KNIHOVNĚ

3.4.2018

Také předškolní třída Veverek navštívila místní knihovnu. Knihy se jim moc líbily a od hezkých ilustrací se nemohly odtrhnout.

celý článek

ZE TŘÍDY MYŠEK

29.3.2018

Výtvarné tvoření je u dětí ve třídě Myšek velmi oblíbené. Můžete se o tom přesvědčit na fotografiích.

celý článek

LIŠTIČKY NA VÝSTAVĚ ZAHRÁDKÁŘŮ

27.3.2018

Lištičky (viz. fotografie) a další předškolní třídy se vypravily na výstavu zahrádkářů. Opět byla nádherná a inspirující. Děkujeme za pozvání, které vždy s nadšením přijímáme.

...

celý článek

DOPRAVNÍ AKCE

21.3.2018

21.3. a 22.3.2018 se pro všechny třídy z mateřské školy konala velice úspěšná dopravní akce. Děti se seznámily s dopravními značkami, zopakovaly si pravidla silničního provozu a největším zážitkem

...

celý článek

VČELIČKY - DOPRAVNÍ AKCE

23.3.2018

celý článek

ZAJÍČKOVÉ - DOPRAVNÍ AKCE

23.3.2018

celý článek

HOUBIČKY - DOPRAVNÍ AKCE

23.3.2018

celý článek

VEVERKY - DOPRAVNÍ AKCE

23.3.2018

celý článek

LIŠTIČKY - DOPRAVNÍ AKCE

21.3.2018

celý článek

MYŠKY - DOPRAVNÍ AKCE

21.3.2018

celý článek

JAHŮDKY - DOPRAVNÍ AKCE

21.3.2018

celý článek

SOVIČKY - DOPRAVNÍ AKCE

21.3.2018

celý článek

ZE TŘÍDY JAHŮDEK

13.3.2018

Děti z Jahůdek se ocitly v říši pohádek. Společně nakreslily mapu pro prince, aby našel Šípkovou Růženku. Zahrály si pohádku Boudo, budko a O neposluslušných kůzlátkách. Ježibabě vyrobily perníkovou

...

celý článek

KARNEVAL U LIŠTIČEK

12.3.2018

Trochu vám přiblížíme, jak probíhal karneval ve třídě Lištiček. Sportovního ducha děti opravdu mají.

celý článek

KARNEVAL VE VŠECH TŘÍDÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

2.3.2018

28.2.2018 se uskutečnil ve všech třídách mateřské školy tradiční karneval. Prostředí si děti a paní učitelky nádherně vyzdobily a masky byly jedna krásnější než druhá. Za to patří velké poděkování

...

celý článek

KARNEVAL U VČELIČEK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U SOVIČEK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U VEVEREK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U LIŠTIČEK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U HOUBIČEK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U JAHŮDEK

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL U ZAJÍČKŮ

2.3.2018

celý článek

KARNEVAL V MYŠKÁCH

2.3.2018

celý článek

KLAUN PEPINO

2.3.2018

Po roce k nám opět zavítal oblíbený klaun Pepino se svými kamarády, pejsky. Děti se na ně moc těšily a smích byl slyšet  po celé klaunovo vystoupení.

celý článek

CO DĚLAJÍ DĚTI ZE TŘÍDY JAHŮDEK V ZIMĚ

20.2.2018

Děti ze třídy Jahůdek už vědí, že zvířátka v zimě nemají dostatek potravy. Díky skvělé spolupráci s rodiči mohly děti do lesa donést zrníčka, ovoce i zeleninu.

celý článek

ZAJÍČKOVÉ ŽIJÍ OLYMPIÁDOU

20.2.2018

Olympiáda je v současné době hlavním tématem ve třídě Zajíčků. A všechny děti vyhrály zlatou!

celý článek

LIŠTIČKY V KNIHOVNĚ

20.2.2018

Děti navštívily knihovnu ve Vinoři. Paní knihovnice si s nimi povídala o různých typech knih a žánrech. Vysvětlila a ukázala jim systém dělení knih v knihovně a poté si je mohly samostatně půjčovat a

...

celý článek

ZE TŘÍDY SOVIČEK

18.2.2018

Hawaii párty, návštěvu knihovny i pyžamový den si děti náramně užily.

celý článek

BEZPEČNOST DĚTÍ

8.2.2018

Divadlo Ve Tři dětem ukázalo, jak pro ně může být nebezpečný kontakt s cizím člověkem.

celý článek

ZIMNÍ POHÁDKA

19.1.2018

Zimní pohádka divadla "100 dortíků" byla opravdově zimní a dětem se moc líbila.

celý článek

VEVERKY NA PLAVÁNÍ

11.1.2018

Děti ze třídy Veverek a Soviček zahájily plavecký výcvik v bazénu v Čelákovicích. Nikdo se nebál a všechny byly šikovné.

celý článek

SOVIČKY V PLAVECKÉM BAZÉNU

11.1.2018

První hodinu plavání zvládly děti ze třídy Soviček na výbornou.

celý článek

TŘI KRÁLOVÉ U VČELIČEK

10.1.2018

Tři králové v podání dětí ze základní školy navštívili všechny předškolní třídy. Děkujeme.

celý článek

TŘI KRÁLOVÉ U ZAJÍČKŮ

8.1.2018

Tříkrálové tvoření ve třídě Zajíčků. Koruna slušela všem.

celý článek