Školská rada

 Členové školské rady pro volební období 2015 - 2017:  

Za rodiče: Mgr. Magdalena Rytinová  magdalena.rytinova@vratelier.cz 
  JUDr. Luděk Pilný LudekPilny@seznam.cz 
     
Za obec: Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.   
  Mgr. Daniel Vlasák  
     
Za školu: PaedDr. Marie Brothánková  
  Iva Křemenová  

Se svými připomínkami se můžete obracet na zástupce rodičů na výše uvedené e-mailové adresy.

Školská rada je zřízena podle §167 a 168 školského zákona, kde je zároveň definován i obsah její činnosti. Se zněním zákona se můžete seznámit v příloze

Programy a zápisy z jednotlivých zasedání najdete v menu  Zasedání rady.