Zápis do základní školy na školní rok 2020/21

Zápis proběhne ve středu a čtvrtek 1.a 2.4.2020 vždy od 13 do 17:30 hodin. Přednostně budou přijímány děti, které mají spolu s alespoň jedním rodičem  trvalý pobyt ve Vinoři. Kritéria pro přijetí budou v příloze.

K zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a budoucího prvňáčka. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě, musíte o něj podle školského zákona (§37) požádat  v době zápisu.  Formulář žádosti o odklad dostanete v ředitelně školy po telefonické domluvě (nebo si ho můžete stáhnout zde v příloze). K žádosti musíte přiložit potvrzení pedagogicko psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa - dvě přílohy - doporučujeme se včas objednat v pedagogicko psychologické poradně. Potom stačí přijít v době zápisu se žádostí do ředitelny, k zápisu už s dítětem chodit nemusíte. Pokud budete mít všechny požadované dokumenty, vyřídíme žádost na místě. Žádost o přijetí dítěte, zápisový list a souhlas rodičů dostanete u zápisu nebo si je můžete stáhnout zde z příloh a předem vyplnit doma.
Rodičům dětí z vinořské MŠ nabízíme možnost rezervovat si přibližný čas zápisu jejich dítěte. Děti se budou zapisovat na pěti stanovištích (označeny budou A,B,C,D,E). Některá stanoviště budou vyhrazena pro děti z vinořské školky objednané na určitý čas. Na ostatních stanovištích budeme zapisovat  příchozí bez rezervace, kteří dostanou pořadová čísla. Vámi vybraný čas je orientační, neměli byste ale čekat příliš dlouho. Rezervovat  si čas zápisu  budete moci v druhé polovině března - patřičný list bude vyvěšen u oddělení MŠ.
Místo konání zápisu: hlavní budova školy, 1.patro nové přístavby. Příchod hlavním vstupem do školy (vchod pod ředitelnou, ne do šaten), zde se Vás ujme služba a bude Vás navigovat dále - vše bude samozřejmě značeno. 
Pokud se v době zápisu nemůžete dostavit, zavolejte na 608 974 587 a dohodneme náhradní termín.
 
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy z řad rodičů budoucích prvňáčků děláme tradičně schůzku. Letos bude ve čtvrtek 19.3.2020 od 17 h ve školní jídelně. Srdečně zveme.