Školská rada - volby na období 2021- 23

9.6.2021 proběhlo ustavující zasedání nové školské rady. Zápis zde: https://www.zsvinor.cz/Zasedani_rady-98/1_ustavujici_zasedani_nove_skolske_rady_962021-1717 .

 

26.5.2021:

24.5.2021 jsme obdrželi usnesení Rady MČ Praha, kterým schvaluje složení nové školské rady, kterými jsou Radka Rejtharová DiS a JUDr. Luděk Pilný za rodiče, Ing. Johana Benešová a Markéta Marešová za zřizovatele a PaedDr. Marie Brothánková a Ing.Slávka Lupačová za pedagogy školy. Ustavující zasedání nové Školské rady při ZŠ a MŠ Praha - Vinoř se bude konat ve středu 9.6.2021.

6.5.2021:

5.5.2021 proběhly volby zástupců rodičů do školské rady. Zvoleni byli paní Radka Rejtharová DiS a pan JUDr. Luděk Pilný. Celé šestičlenné složení školské rady oznámíme po jeho odsouhlasení radou MČ.

22.4.2021:

Vážení rodiče,
5.5.2021 se uskuteční volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2023. Volební období minulé školské rady bylo opatřením MŠMT prodlouženo do konce nouzového stavu. Do tří měsíců po jeho ukončení musí být zřízena nová rada. Letošní volby nemohou jako obvykle proběhnout v termínu třídních schůzek.  
Termín voleb byl stanoven na středu 5.5.2021. Volit budete moci od 7 do 8 h a potom od 12 do 18 h. Ve vrátnici u vchodu pro žáky do budovy Prachovická 340 obdrží zájemci o volbu hlasovací lístek se jmény kandidátů (za každého žáka školy jeden – vezměte si s sebou občanský průkaz k případnému prokázání oprávněnosti volby). Vyplněný volební lístek zde vhodíte do zapečetěné urny.
Volební komise po ukončení voleb sečte hlasy získané jednotlivými kandidáty. Výsledky voleb budou publikovány na webu školy a vyvěšeny na nástěnce u vrátnice 6.5.2021.
Zájem o práci ve školské radě projevili 3 kandidáti, jejich představení je v přílohách.

4.12.2020:

Zájem o práci ve školské radě projevili 3 kandidáti: paní Radka Rejtharová, DiS, paní Vladimíra Bucharová a pan JUDr. Luděk Pilný. Představení kandidátů uvedeme zde a na nástěnce u vchodu školy. Termín voleb upřesníme v návaznosti na konec nouzového stavu.

 

10.11.2020:

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách konaných 19.11.2020 měly původně proběhnout i nové volby zástupců rodičů do školské rady na období 2021 - 2023. Volby jsme dle pokynů MŠMT a po projednání se zřizovatelem odložili a proběhnou až po skončení nouzového stavu.  

Pokud máte zájem kandidovat, sdělte to prosím nejpozději do pátku 27.11.2020 emailem na adresu zsvinor@volny.cz .  

Přihlášení kandidáti obdrží emailem (do 2.12.2020) k podpisu souhlas s kandidaturou a instrukce pro své představení voličům. Představení kandidátů bude zveřejněno na našich internetových stránkách.  

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že brzy uvítáme děti zpět v lavicích.


S přáním pevného zdraví vedení školy