Základní informace

Název Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř
IČO 60460865
Zřizovatel Městská část Praha - Vinoř
Adresa - ředitelství Praha - Vinoř, Prachovická 340, 190 17
Adresa - jídelna Praha - Vinoř, Ronovská 526, 190 17
Adresa - školka Praha - Vinoř, Mikulovická 337 + 2 odd.ve škole + 2 odd.na Vinořském náměstí 22 + 2 odd.samostatné přístavby
Ředitel Slávka Lupačová
Zástupce ředitele Táňa Grochálová, Marie Brothánková
Zástupce ředitele pro MŠ Jana Kovářová
Výchovný poradce Martina Hartlová, Igor Slouka
Preventista soc.pat. jevů
Aneta Dopitová
Hospodářka Monika Čudová
Výuka podle uč. dokumentů Podle vlastního ŠVP "Vzdělání = šance" ve všech ročnících
Vybavení - počítače Dvě počítačové učebny - 15  a 21 pracovišť - WIN 10, OFFICE 2016, internet, výukové programy, 9 interaktivních tabulí
Nepovinné předměty Náprava specifických poruch učení
Kroužky V nabídce na začátku školního roku 31 kroužků ve škole a  další v MŠ  - blíže viz odkaz "Mimovýukové aktivity "
Spolek při ZŠ Vinoř IČO 68378262, pomáhá při činnosti školy, bližší informace na ředitelství
Časy zvonění Škola se otevírá v 7:35 h - další zvonění zde.
Ostatní aktuální informace Viz  odkaz "Aktuální informace"