Pedagogický sbor školy

 

 

 

 

 funkce  jméno  vzdělání-aprobace třídní učitel   kontakt
ředitel Alfred Teller VŠ, M - Dg   teller@zsvinor.cz
zástupce ředitele Ing.Slávka Lupačová  VŠ, ICT   lupacova@zsvinor.cz  
zástupce ředitele  PaedDr.Marie Brothánková VŠ, M - F   brothankova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Romana Zikmundová VŠ, 1.stupeň I.A zikmundova@zsvinor.cz
asistent pedagoga Milena Jelenová     jelenova@zsvinor.cz
učitelka Dana Míšková SŠ + praxe I.B miskova@zsvinor.cz
učitelka Bc.Zdeňka De Kok I.C dekok@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Eva Palkovská VŠ, 1.stupeň - N II.A palkovska@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Vendula Tomanová VŠ, 1.stupeň spec.ped. II.B tomanova@zsvinor.cz
učitelka - vých.poradce Mgr.Věra Bartůšková VŠ, 1.stupeň spec.ped. II.C bartuskova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Martina Dlouhá VŠ, 1.stupeň III.A dlouha@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Zdeňka Váňová VŠ, Č - R III.B vanova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Iveta Boušová VŠ, 1.stupeň III.C bousova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Iveta Koníčková VŠ, 1.stupeň IV.A konickova@zsvinor.cz
asistent pedagoga Petra Motlová     motlova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Petra Šárová IV.B sarova@zsvinor.cz
učitelka Ing.Alena Bosová IV.C bosova@zsvinor.cz
učitelka Kristýna Koníčková IV.D konickova.k@zsvinor.cz
učitel Mgr.Ján Richter VŠ, 1.stupeň V.A richter@zsvinor.cz
učitel Mgr.Jan Šmíd VŠ, Vv V.B smid@zsvinor.cz
asistent pedagoga MgA. Andrea Schönová  VŠ   schonova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Kateřina Kautská VŠ, 1.stupeň V.C kautska@zsvinor.cz
učitel Mgr.Petr Laštovička VŠ, M - ICT VI.A lastovicka@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Lenka Pobudová VŠ, Č - Hv VI.B pobudova@zsvinor.cz
učitelka Ing.Iva Javorková VŠ, M - ICT VI.C javorkova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Aneta Dopitová VŠ, Ch - Př VII.A dopitova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Adéla Kocmanová VŠ, Č - Vv VII.B kocmanova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Dana Chludilová VŠ, Př - Ov VII.C chludilova@zsvinor.cz
asistent pedagoga Ing.Eva Jochová     jochova@zsvinor.cz
učitelka - vých.poradce Mgr.Martina Hartlová VŠ, Č-A-Ov VII.D hartlova@zsvinor.cz
učitel Mgr.Vojtěch Klimt VŠ, A - D VIII.A klimt@zsvinor.cz
učitelka- preventista patologických jevů Mgr.Soňa Tomková VŠ, Č-pedagogika VIII.B tomkova@zsvinor.cz
asistent pedagoga Vendula Rohová     rohova@zsvinor.cz
učitel Ing.Milan Lipták MBA VIII.C liptak@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Táňa Grochálová VŠ, Č - Fr  IX.A grochalova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Jana Slavíčková VŠ, Č IX.B slavickova@zsvinor.cz
asistent pedagoga Jarmila Pancířová     pancirova@zsvinor.cz
učitelka - vých.poradce Iva Křemenová VŠ, M - Ch   kremenova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Eva Titěrová VŠ, Tv   titerova@zsvinor.cz
učitelka RNDr.Jana Kubcová VŠ, Př   kubcova@zsvinor.cz
učitel Mgr.Miroslav Kurka VŠ, Tv - Bv   kurka@zsvinor.cz
učitel Mgr.Miloslav Machka VŠ, Tv - VkZ   machka.m@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Jaroslava Schytilová VŠ, Č-Ov   schytilová@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Eva Henzlová VŠ, 1.stupeň   henzlova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Blanka Zemanová VŠ, 1.stupeň   zemanova@zsvinor.cz
učitelka Lenka Kosmannová   kosmannova@zsvinor.cz
učitelka Sandra Nguyenoivá SŠ, studuje I.st.   nguyenova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Markéta Klímová VŠ, Nj - Rj   klimova@zsvinor.cz
učitelka Mgr.Markéta Šťastná VŠ, Aj   stastna@zsvinor.cz
učitelka Ing.Olga Skalická   skalicka@zsvinor.cz
učitel Mgr.Roman Švadlenka VŠ, A   svadlenka@zsvinor.cz

Konzultační hodiny jednotlivých učitelů 2021/22 jsou v příloze.

K fotografiím sboru: Ve školním roce 2018/19 je nás už tolik, že fotografie je ve skutečnosti hodně širokoúhlá. Publikační program si jí upraví na normální velikost, což má za následek, že celý sbor výrazně zhubl - není to tedy tím, že bychom se měli tak špatně, ani ve škole neřádí nějaká nakažlivá choroba. Od roku 2019/20 byl problém pedagogického davu vyřešen pohledem shora, opět jsme ztloustli na normální velikost.