1. ustavující zasedání nové školské rady 9.6.2021

Program:
               - schválení jednacího řádu
               - volba předsedy
               - informace o provozu školy za současných podmínek
               - ostatní