Den dětí pátých tříd

Znáte dobře své smysly? Žáci pátých tříd už jistě ano.  Na den dětí spojili učení se zábavou. Během dopoledne si prošli 15 stanovišť na téma JAK FUNGUJÍ TVÉ SMYSLY a vše si poctivě zaznamenávali do svého pracovního listu.

Hmat děti vyzkoušely procházkou na školní bosé stezce, podle čichu měly poznat základní koření, zrak si otestovaly na optických klamech či testu barvosleposti, podle sluchu měly poznat jednoduché domácí činnosti a podle chuti poznat hořké, kyselé, slané i sladké. Ujistili se, jak jsou naše smysly pro život nezbytné.

Děti si během dne vyrobily třeba telefon z kelímků, náramek, vyluštily zašifrovaný nápis a naučily se pomocí znakové řeči sdělit své mamince, že ji má rád. Že vám to zatím vaše „dítko“neřeklo?

Velké poděkování patří žákům 9.B, kteří po celou dobu páťáky provázeli na všech stanovištích.

Iveta Koníčková, Petra Šárová, Kateřina Kautská a Eva Titěrová