ČARODĚJNICE NA ZAHRADĚ V MIKULOVICKÉ

Po dopoledním reji ve třídách, pokračoval program na školní zahradě. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby děti plnily další čarodějnické úkoly.