LONDÝN A JIŽNÍ POBŘEŽÍ 2012

Termín: 13.-18.5. 2012                                             

Program:

1. den:
 
-     odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách
 
-     transfer autokarem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami 
 
2. den:
 
-     během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais
 
-     trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd do Londýna
 
-     procházka Greenwichským parkem kolem královské observatoře, překročení nultého poledníku. Jízda lodí po řece Temži do centra Londýna k hradu Tower of London. Přechod slavného mostu Tower Bridge a mostu Millenium Bridge s výhledem na centrum Londýna
 
-     návštěva a prohlídka  Museum of London
 
-     odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře
 
3. den:
 
-        odjezd do města Chichester. Procházka pěkným městem, zastavení u katedrály (slavná zvonice a socha Sv. Richarda)
 
-        zastavení u bývalého římského přístaviště a prohlídka normanského hradu Portchester
 
-        po snídani odjezd do přístavu Portsmouth. Návštěva a prohlídka vlajkové lodi admirála Nelsona HMS Victory a zajímavého muzea Royal Naval Museum. Výjezd výtahem na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower
 
-        návrat na ubytování (jako předešlou noc), večeře
 
4. den:
 
-        po snídani procházka městem Salisbury. Prohlídka krásné raně gotické katedrály s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123m) a s vystaveným originálem Velké listiny svobod v kapitulní síni
 
-        návštěva asi nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě - Stonehenge
 
-        odjezd do bývalého hlavního města Anglie Winchester, návštěva a prohlídka románsko-gotické katedrály, nejdelší v Evropě. Procházka městem, návštěva bývalého královského paláce s kulatým stolem krále Artuše
 
-     odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře
 
5. den:
 
-     po snídani odjezd do Londýna 
 
-     návštěva a prohlídka Natural History Museum - jednoho z nejzajímavějších muzeí na světě (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů, místnost se zemětřesením, živé exponáty aj)
 
-     přejezd metrem do centra, jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131m), dále procházka kolem míst, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, aj.
 
-     procházka centrem Londýna (Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj.
 
-     v podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais
 
6. den:
 
-     návrat do České republiky s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách