Telefonní linky

 

Ředitelna 286 028 240
Ředitelna + fax 286 850 024 (nedá se přepojit z jiného čísla)
Hospodářka 286 028 249
Sborovna (II.stupeň) 286 028 241
Kabinet I.stupeň (3.A+B+C, 4.B)  286 028 245 
Kabinet I.stupeň (2.A+B+C, 5.A+C)  286 028 248 
1.třídy na Vinořském náměstí 737 769 518 (mobil, nelze přepojovat)
Družina v budově školy 286 028 242
Družina  přístavba u jídelny 606 804 602 (mobil, nelze přepojovat)
Družina  pod zdravotním střediskem 720 193 614 (mobil, nelze přepojovat)
MŠ Mikulovická 286 856 384
MŠ v ZŠ I.patro (Veverky) 286 028 244
MŠ v ZŠ II.patro (Sovičky)  286 028 246 
MŠ na Vinořském náměstí 602 885 266 (mobil, nelze přepojovat)
MŠ přístavba u jídelny (Včeličky) 606 826 145 (mobil, nelze přepojovat)