Telefonní linky

 

Ředitelna 286 028 240, 286 850 024 (nedá se přepojit z jiného čísla)
Hospodářka 286 028 249
Výchovný poradce 722 993 147
Sborovna (II.stupeň) 286 028 241
Kabinet I.stupeň (2.A+B+C)  286 028 245 
Kabinet I.stupeň (1.A+B+C, 4.A)  286 028 248 
2.třídy na Vinořském náměstí 737 769 518 (mobil, nelze přepojovat)
Družina v budově školy 286 028 242
Družina  přístavba u jídelny 606 804 602 (mobil, nelze přepojovat)
Družina  pod zdravotním střediskem 720 193 614 (mobil, nelze přepojovat)
MŠ Mikulovická 286 856 384
MŠ v ZŠ I.patro (Veverky) 286 028 244
MŠ v ZŠ II.patro (Sovičky)  286 028 246 
MŠ na Vinořském náměstí 602 885 266 (mobil, nelze přepojovat)
MŠ přístavba u jídelny (Včeličky) 606 826 145 (mobil, nelze přepojovat)
MŠ přístavba na zahradě (Broučci) 723 602 333 (mobil, nelze přepojovat)
Jídelna ZŠ Ronovská 286 851 074
Jídelna MŠ Mikulovická (i stravování seniorů) 607 021 639