Aktuální informace k provozu školy

13.6.2020: dnes se ředitel školy dozvěděl, že je bohužel covid pozitivní. Hygiena s ním bude řešit nejdříve v pondělí, kdo všechno bude muset do karantény. Preventivně rušíme výuku v VI. až VIII. ročníku, vše další běží a přizpůsobíme se pokynům hygieny. Jak to bude s vydáváním vysvědčení upřesníme zde, podle vývoje situace. Schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve středu 17.6.zatím platí.

5.6.2020: dnes jsme se rozloučili s žáky IX.ročníku, kteří měli poslední konzultaci před přijímacími zkouškami - přejeme jim hodně štěstí. V pondělí 8.6. začíná příležitostná dobrovolná výuka v VI. až VIII.ročníku. Přihlásilo se 124 žáků, kteří budou rozděleni do 12 skupin. Vyučovat se bude pouze matematika, český jazyk a angličtina, na ostatní předměty není prostor. Tato výuka skončí v pátek 19.6.2020. Vysvědčení se budou předávat dětem ve škole v pátek 26.6.2020.

25.5.2020: dnes jsme přivítali ve škole žáky 1.až 5.ročníku, jejichž rodiče se rozhodli pro prezenční výuku. Přišla většina přihlášených, což je více než polovina ze všech žáků I.stupně. Pro zájemce je zajištěn i oběd. Nastavená hygienická a jiná organizační opatření fungují dobře. Pro ostatní žáky pokračuje dále i distanční výuka. Do 5.6.2020 pokračuje i probíhající příprava žáků IX.ročníku na přijímací zkoušky.

15.5.2020: po zjištení zájmu o docházku dětí po znovuotevření MŠ jsme pracně sestavili organizaci provozu školky po zbytek školního roku. Pokyny pro rodiče zde v příloze.

7.5.2020: od 12.5.2020 zahajujeme konzultace žáků 9.ročníku zaměřené na přijímací zkoušky. Vzhledem k počtu přihlášených dětí jsme museli přistoupit k rozřazení do tří skupin. Žáci i rodiče byli informováni. Čestné prohlášení vydané ministerstvem (platné i pro žáky MŠ a I.stupně, kteří nastoupí 25.5.2020) je v příloze. Přijímací zkoušky na SŠ jsou stanoveny na 8.6. (9.ročník) a 9.6. (víceletá gymnázia).

4.5.2020: Podle stavu současných krizových opatření mohou školy otevřít první stupeň v pondělí 25.5.2020. Docházka dětí bude dobrovolná, pro ty, kteří nepřijdou, bude distanční výuka zachována. Rodiče těchto dětí mohou dál čerpat ošetřovné. Děti, které přijdou, musí být vybaveny vlastní rouškou (2 kusy). Zároveň budou zřejmě muset dodat Vaše čestné prohlášení, jehož obsah ministerstvo školství upřesní (doufejme).


Možnosti naší školy:

25.5.2020 otevřeme mateřskou školu v plném rozsahu, t.j.od 6:30 do 16:30 h pro děti, které rodiče závazně přihlásili třídní učitelce při zjišťování zájmu o obnovení docházky dítěte.
25.5.2020 otevřeme určitě třídy I.až III.ročníku v rozsahu 7:30 - 16 h. Jestliže počet dětí ze třídy nepřekročí 15, budou mít do oběda třídní učitelku (pokud ta nenastoupí, jiného učitele), počínaje obědem děti převezme někdo další z pedagogického sboru školy. Pokud počet dětí ze třídy překročí 15, budou rozděleny do dvou neměnných skupin, v jedné bude třídní učitelka, v druhé jiný vyučující, který bude s tř.uč.spolupracovat.
25.5.2020 otevřeme i třídy IV.a V.ročníku v rozsahu 8 - cca 12:30h. Zde ale pouze v případě, že nám to dovolí prostory a počet učitelů, které budeme mít k dispozici.


V pondělí 4.5.obdržíte e-mail s dotazem, zda Vaše dítě do školy přijde nebo ne. Zvažte prosíme pečlivě docházku Vašeho dítěte. Zajištění hygienických, provozních a personálních podmínek bude velmi náročné a potřebujeme je důkladně připravit, změny nebudou možné.
Zároveň jsme připraveni poskytovat konzultace žákům IX.ročníku, jakmile bude v tomto směru vydán pokyn ministerstva.


Sledujte prosím tuto stránku, budeme informace průběžně aktualizovat podle vývoje situace.