Projekt Model

Mezioborový projekt pro žáky 2. stupně ZŠ a MŠ Vinoř

název projektu: O modelu, geometrii, systému a myšlení (nejen) ve výtvarné výchově

školní rok: 2019-2020; realizace: říjen – prosinec 2019
vyučující: Jan Šmíd
možnosti přesahů: interdisciplinární propojení výukových předmětů ČJ+M+G+VV+ČSP+OV
klíčová slova: myšlení, matematika, hra, scénografie, divadlo, plocha a prostor, architektura, prostorový objekt, model, systém, scénografický návrh, skica, výtvarné umění


Představení a reflexe projektu, výstupy a možnosti

Projekt pro žáky 2. stupně ZŠ a MŠ Vinoř na téma „O modelu, geometrii, systému a myšlení (nejen) ve výtvarné výchově“ žákům přibližuje, pojmenovává, objasňuje a pro žáky definuje vzdělávací problémy, týkající se nejen matematicko-geometrických principů, architektury, a modelu i scénografie. Má za cíl především ukázat a přinést vizualizovanou zprávu o tom, jak práce s myšlením dítěte, jeho uvažováním a propojováním znalostí a dovedností (to vše na podkladě RVP – ŠVP a TEMATICKÝCH OBSAHŮ VÝUKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZŠ) v souvislosti s výběrem použitých výtvarných materiálů obohacuje dnes již v mnohých případech tak běžné sociální principy, jakými je například komunikace, interakce, kompromis, domluva atp.
Sociální aspekty tématu projektu lze rozvádět dále například v hodinách občanské výchovy, tzn. problémy mezilidské komunikace, kompetence ke slušnosti a mravnosti, dále multikulturalismu (architektura, kultura jednotlivých národů, etika a etiketa, bonton).  Snaží se dále přiblížit východiska, průběh procesu vzniku a konečné fáze procesu a možnosti aplikovatelnosti tématu prostorového modelu do koncepce nejen výtvarné výchovy.
Reflexe proběhla formou rozborů jednotlivých výtvorů, zhodnocení úspěšnosti vlastní práce a splnění definovaného zadání. Nutnou součástí komplexní reflexe jsou návrhy možností, jak téma myšlenkově, výtvarně, či materiálově „posunout“, vylepšit, obohatit. Přidaných hodnot bylo v rámci zakončení projektu mnoho.