OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE VINOŘ 2016 JE MINULOSTÍ

Od středy 1. 6. do pátku 3. 6. 2016 bojovali naši školáci v nejrůznějších olympijských disciplínách a vyzkoušeli si, jak to může vypadat na opravdových olympijských hrách. Kdo ví, třeba o některém z nich v budoucnu uslyšíme, až bude reprezentovat Českou republiku. Moc bychom si to přáli, protože cílem celé akce bylo umožnit dětem cítit se alespoň na chvíli jako sportovec a vyzkoušet si, jak chutná vítězství, ale i hořká porážka. To vše ke sportu patří. A dalším velkým mottem naší olympiády, které již všechny děti pochopily, bylo olympijské motto barona P. Coubertina – „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 

Dny to byly náročné, jak na organizaci, tak pro všechny zúčastněné aktéry. Ale počasí nám všem neskutečně přálo, velmi nepříznivé předpovědi se během týdne několikrát změnily a my jsme tak mohli vidět postupně všechny soutěže.
Na fotbalovém hřišti vinořských fotbalistů bojovali kluci od 1. do 9. třídy o fotbalové poháry a sportovci ze 6.– 9. tříd házeli kriketovým míčkem. Děkujeme za zapůjčení celého hřiště i příslušného vybavení.           
Okolo školy se odehrávaly atletické disciplíny. Skákalo se do dálky, běhal sprint, házelo se kriketovým míčkem a skákalo z místa a trojskokem snožmo. To byly disciplíny hlavně pro ty nejmladší, ale užili si je všichni až do 7. třídy. Naopak ti nejstarší z 8. – 9. tříd ještě vrhali koulí.
V tělocvičně probíhaly další kolektivní a raketové sporty. Nejmladší holky z 1. – 3. tříd hrály vybíjenou, od 4. do 9. tříd změřily dívky své síly v házené. Jako nejrychlejší raketový sport byl zastoupen badminton, který se u nás na škole učí děti pod odborným dohledem v kroužku od 2. třídy. Další sportem byl stolní tenis, který patří u nás ve škole díky slušnému vybavení k častým sportům při hodinách tělesné výchovy. Od 4. do 9. třídy ho vyučující tělocviku zařazují do svých hodin.
Další zajímavou disciplínou, která je i na pravé olympiádě, byl skok vysoký. V hodinách TV je zařazen od 6. do 9. třídy, a tak nemohl chybět ani na naší sportovní akci. Byl vrcholem čtvrtečního odpoledne a Pavel Červenka z 9.B si odnesl 1. místo v novém osobním rekordu 163 cm!
Naopak šplh o tyči už není olympijskou disciplínou, a tak jsme ho zvolili jako vloženou disciplínu, která nebyla rozdělena do kategorií. Soutěžilo se o šplhouna a šplhounku školy. Mezi kluky to měli ti mladší velmi těžké, tady se jasně prosadila síla a dlouhé tělo a za 4s zvítězil Ondra Kabát z 9.B. Při pokusu o nový rekord školy měl trochu smůlu, když mu podklouzla ruka. Výsledný čas byl 3,50s, ale nový rekord školy nepadl. Mezi děvčaty se ale dokázala prosadit jedna z nejmladších závodnic, Míša Hryšková z 5.C, která v čase 7,36s byla z celé školy mezi dívkami nejrychlejší. Ostatní výsledky samozřejmě také zveřejníme a sportovci se tak budou moci porovnat navzájem ve svých kategoriích!
Na závěr Olympiády dětí a mládeže Vinoř 2016 se počasí trochu pokazilo a celé páteční ráno pršelo a pršelo. Už už to vypadalo, že budeme muset změnit plány a závěrečné štafety nějak přehodnotit nebo přemístit do školy, ale po zjištění aktuální meteorologické situace bylo konstatováno, že v 8.30 pršet přestane. Takže všichni jednohlasně odsouhlasili, že se běhat jde a postupně se odebrali dle harmonogramu do areálu V Podskalí. A pršet skutečně přestalo!!! Díky meteorologové! V Podskalí i za slušné účasti nadšených diváků proběhlo vše dle plánu, za každou třídu soutěžila čtyřčlenná štafeta děvčat a štafeta kluků. Abychom z toho ale udělali výsledek celé třídy, výsledné časy štafet se sčítaly. Všichni se proto za úspěch celé třídy museli hodně snažit a předváděli nádherné souboje. Nejvíce to snad bylo vidět u štafet 9.A a 9.B, které od sebe po sečtení časů dělilo jen několik setin sekundy. Šťastnější byla nakonec 9.B.
A bylo dobojováno.
Od 10.00h se v 45 min intervalech uskutečnilo v tělocvičně slavnostní předávání medailí a cen pro všechny kategorie. Nejdříve 1. třídy, od 10.45h 2. a 3. třídy, od 11.30h 4.-5. třídy a od 12.15h nakonec 6. – 9. třídy (nejdříve 6.-7., po nich 8.-9.). Postupně se pak všichni naobědvali a od 14.00 ukončil celý několikadenní soutěžní maraton závěrečný krátký slavnostní ceremoniál. Poděkovali jsme při něm všem, kdo měli s organizací celé akce něco společného, byly staženy obě vlajky, uhašen olympijský oheň a pronesena závěrečná slova pana ředitele školy Alfreda Tellera: „Prohlašuji Olympiádu dětí a mládeže Vinoř 2016 za ukončenou“.
Všechny výsledky jednotlivých disciplín budou postupně počítačově zpracovány a během 14 dní je naleznete na stránkách školy.
Děkujeme všem za podporu a divácký zájem.
Za čtyři roky, v dalším olympijském roce před LOH v japonském Tokiu, snad na viděnou…….
Petra Cittová a Eva Titěrová – organizační výbor ODM Vinoř 2016, učitelky ZŠ Vinoř
Fotografie jsou ochutnávka z prvního dne sportu. Zde jsou odkazy na fotografie z celých her: