Školní rok 2018/2019

Vyhodnocení dotazníku zadaného rodičům žáků 1.tříd na třídních schůzkách 25.4.2019

Zjišťovali jsme spokojenost rodičů žáků 1.tříd s naší školou. Na anketní otázky odpovědělo 74 rodičů současných prvňáčků. Výjimku tvořila první otázka, kde jsme se dotazovali, zda se rodiče seznámili se vzdělávacím programem školy - více než dvě třetiny ho znají, necelá jedna třetina ne. V ostatních otázkách jsme se zaměřili na to, jak se děti ve škole cítí, jak vnímají atmosféru při vyučování a míru spokojenosti rodičů s naší prací.

Zjištění vyplývající z výsledků dotazníků jsou pro školu velmi příjemná, ve všech otázkách týkajících se vyučuvání je spokojenost nebo spíše spokojenost v rozmezí od 74 do 100%, nespokojenost maximálně 4%, tedy 3 rodiče (část neví jak danou otázku vyhodnotit).

Jediný bod dotazníku, u kterého jsme zaznamenali určitou nespokojenost (28%), se týká stravy ve školní jídelně. Ta ale musí dodržovat stravovací předpisy pro školní jídelny a nemůže tedy vařit pouze nejoblíbenější jídla dětí. Rodiče čerpají informace od dětí, které mají v některých případech špatné stravovací návyky a o mnoha jídlech prohlásí, že nebyla dobrá, protože je nejí. Jídla se dají objednávat dopředu na internetu, v případě, že v nabídce daného dne jsou pouze jídla, která vaše dítě jíst zřejmě nebude, doporučujeme oběd odhlásit a vybavit dítě větší svačinou.


Zpětná vazba, kterou nám rodiče našich prvňáčků poskytli, nás velmi potěšila. Zároveň nás zavazuje, abychom tuto míru spokojenosti udrželi i v následujících letech, o což se budeme snažit.


V příloze najdete podrobně zpracované výsledky včetně znění otázek.