Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/21 - nově

26.5.2020: Zápis proběhl v době od 4. 5. do 16. 5.2020. Přijaty byly všechny děti s trvalým pobytem v Praze - Vinoři, které splňují další podmínky pro přijetí (očkování) a kterým budou do konce srpna 2020 tři roky.
O přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ žádalo nakonec 87 uchazečů. Volná kapacita míst pro přijetí na školní rok 2020/2021 byla 53. Vzhledem ke kapacitě MŠ bylo možné aplikovat pouze stanovená kritéria č. 1 a 2. Přednostně bylo přijato podle § 34 školského zákona 6 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Praha – Vinoř a bydlištěm alespoň jednoho rodiče ve Vinoři (kritérium č. 1).  Na základě stanovených kritérií bylo dále přijato 47 dětí, za podmínky místa trvalého pobytu dítěte na území Praha – Vinoř a bydlištěm alespoň jednoho rodiče ve Vinoři, hlásící se k celodenní docházce, seřazené podle data narození od nejstaršího do data narození 31.8.2020 (kritérium č. 2). Prostorová kapacita mateřské školy byla naplněna přijetím dítěte, které je narozené dne 28. 8. 2017. Ostatním zájemcům nemůžeme vyhovět. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí obdržíte nejpozději do 5.6.2020.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí zveřejníme v průběhu června - sledujte web školy.
 

Vážení rodiče,
pokud dáváte přednost osobnímu předání přihlášky dítěte do MŠ, můžete tak učinit v úterý 5.5. a ve středu 6.5.2020 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod.
Přihlášku doneste do třídy Soviček (úterý) a Veverek (středa).
Třídy najdete v přístavbě ZŠ – vchod ze strany školy. Zde zazvoňte na výše uvedené třídy a paní učitelky si přijdou přihlášku převzít.
 

3. 4. 2020 jsme obdrželi pokyny ministerstva k organizaci zápisů do MŠ - jsou v příloze - věnujte pozornost posledním dvěma stránkám pokynů a očkovacímu kalendáři. Podle těchto doporučení upravujeme pro letošní rok formu zápisu následovně:


Doba zápisu: 4.5. - 16. 5.2020


Forma zápisu: Zákonný zástupce podá vyplněnou žádost o přijetí ve výše uvedené době:
a) Do datové schránky školy (ID 3egmgqb)
b) E-mailem s elektronickým podpisem (prostý e-mail nestačí) na zsvinor@volny.cz
c) Poštou na adresu ZŠ a MŠ Praha - Vinoř, Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř
d) Osobně po předchozí telefonické domluvě na 773480871 (zástupce pro MŠ)


Žádost o přijetí je mírně upravena pro letošní formu zápisu. Prosíme, uveďte funkční telefon, v případě nejasností Vás na něj budeme kontaktovat. Do jiných sdělení (nově) ve formuláři můžete mimo jiné uvést požadavek na jednoho budoucího spolužáka - pokud jsou požadavky vzájemné, snažíme se vyhovět, dále požadavek na budovu, kterou preferujete např. z důvodu bydliště nebo umístění staršího sourozence (vyhovujeme dle volné kapacity).
V žádosti o přijetí dítěte věnujte pozornost: Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře, pro doložení této povinnosti je nutné doložit:  
     1/ prohlášení, že je dítě řádně očkované (viz. příloha)
     2/ k prohlášení doložíte kopii očkovacího průkazu


Po ukončení mimořádných opatření proběhne schůzka rodičů nově přijatých dětí, kde budete informováni o organizaci vstupu dítěte do MŠ – sledujte webové stránky. Pokud se schůzka nebude moci uskutečnit, pokyny k zahájení docházky dítěte do MŠ, včetně rozdělení dětí do tříd, naleznete zde. Svůj souhlas se zveřejněním jména dítěte při rozdělení do tříd dáváte v žádosti o přijetí. Evidenční list dítěte, již potvrzený lékařem, odevzdáte v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu) nebo při vstupu dítěte do MŠ třídní učitelce.


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí: Obdržíte buď do datové schránky nebo jako mail s podpisem (podle toho, jak jste podali žádost). V ostatních případech poštou s dodejkou (uvádějte funkční adresu). Seznam pod čísly letos vyvěšován nebude. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů od podání žádosti.


Odklady školní docházky: Rozhodnutí o odkladu školní docházky vydané ředitelem školy odevzdávejte po telefonické domluvě od 20.4. do 30.4.2020 (tel. 775945230).