POHÁDKA MRAZÍK VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

Děti ze třídy Jahůdek se pustily do nelehkého úkolu. Zahrály rodičům pohádku  Mrazík. Svými hereckými výkony potěšily všechny přítomné. Poděkování patří také maminkám a babičkám, které pomohly s výrobou krásných kostýmů.