KARNEVAL VE TŘÍDĚ JAHŮDEK

Také ve třídě Jahůdek byl karneval velkou událostí. Dětem se všechno líbilo natolik, že některé paní učitelku odměnily dokonce pusinkou.