Zdravotní školení

Během měsíců října a listopadu měly možnost děti z prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd absolvovat zdravotní kurz. Pod vedením zdravotní sestry Adély Pieschové si děti vyzkoušely, jak mohou druhému člověku zachránit život. Kurz byl přizpůsobený věku dětí a byl vedený zážitkovou metodou - tzn. že děti neposlouchaly pouze teorii, ale měly možnost si vše ihned vyzkoušet v praxi. Dozvěděly se mnoho informací, vyzkoušely si komunikaci s tísňovou linkou, stabilizaci poraněného, masáž srdce a nakonec i obvazování.

Andrea Drmotová