Výtvarná soutěž „To je hlína“

Letos byl uspořádán již 9. ročník dobročinné umělecké přehlídky dětských výtvarných prací nazvané „To je hlína“. Tentokrát se tvořilo na téma Bylo - nebylo za devatero horami a devatero řekami. Z vinořské MŠ a ZŠ byly oceněny tři dívky- Sofie Weinerová z MŠ za obrázek Alibaba, Karolína Millerová ze 6.třídy za malbu Kobra a  Michaela Malá za keramický talíř Džungle.  Práce žáků z celé republiky byly vystaveny v Galerii MČ Prahy 5.
Výtěžek z prodeje a z dražby dětských prací bude věnován indické škole založené českým misionářem páterem Medem.

 Adéla Kocmanová