Návštěva z USA

17.9.2013 navštívila základní školu delegace z partnerského města Praha ve státě Oklahoma. Delegace se aktivně zapojila do výuky angličtiny v 7.B. Nejprve naši hosté dětem vyprávěli o životě ve vzdálené Oklahomě. Tento stát leží v oblasti, která je často sužována tornády. To děti velmi zaujalo a dozvěděly se, jak se před nebezpečným tornádem chránit. Dále jsme si vyprávěli o silné české menšině žijící v Oklahomě i o tom, že se v Oklahomě pečou české koláče a že výraz "koláče" používají i rodilí Američané. Děti našim hostům anglicky přečetly příběh "Stone Soup". Ti pochválili jejich pěknou anglickou výslovnost i milé chování. Hosté nadšeně poobědvali v naší školní jídelně, kde většina z nich poprvé v životě ochutnala květákovou polévku. Delegace si prohlédla některé učebny a školní tělocvičnu. Všechny děti, se kterými se hosté při výuce i v prostorách školy setkali, se velmi pěkně chovaly, což delegace vyzdvihla. Ocenili také výborné stravování dětí ve školní jídelně i dostupnou a širokou možnost sportovního vyžití.

 Markéta Melicharová