HASÍK v 2 A,B,C

V květnu proběhl ve druhých třídách preventivní program HASÍK. Hlavním cílem tohoto programu je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.

Děti měly možnost se podívat, jak vypadá hasič, jakou má výstroj a výzbroj. Víme, že musíme jeho pokyny poslouchat. Je také důležité děti vést k respektu z ohně a k zásadě, že oheň dětem do rukou nepatří.

I když jsme teprve ve druhé třídě, i my již umíme bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby. Také víme, že tato čísla si musíme pamatovat a nikdy je nesmíme zneužívat!

V červnu se ještě pojedeme podívat na hasičskou stanici, kde budeme mít možnost prohlédnout si hasičské vozy a celé její vybavení.

Třídní učitelky: Andrea Drmotová, Blanka Kubíčková, Jana Kubínová