1.třídy - předávání slabikářů

Hurá! Máme Slabikář, aneb zachránili jsme princeznu!
Dva měsíce z nového školního roku utekly jako voda a žáčci z 1.A a z 1.B si dne 24. 10. domů odnášeli své první Slabikáře, které jim byly slavnostně předány. Ale nebylo to zadarmo!
Žáčci se za pomoci svých třídních učitelek a žáků 8. třídy, vedených p. uč. Hrubou, přenesli do pohádkového světa Království písmenek, ve kterém bojovali svými novými dovednostmi čtení o záchranu princezny. Dle programu obešly děti pět stanovišť s různými tematickými úkoly: najít stejná psací a tiskací písmena; najít slabiku, na kterou slovo začíná; čtení prvních slov a skládání slabik. Za každý splněný úkol získaly klíč k pomyslné tajné komnatě s princeznou, která střežila poklad - Slabikář! Pokladem nebyl jen nejnovější Slabikář pro naše žáčky, ale i výstavka starších exponátů, ze kterých se učily i jejich rodiče, prarodiče i praprarodiče.
Jak malí, tak velcí se do plnění úkolu vrhli vážně a nadšeně si odnášeli Slabikáře a krásné zážitky!