Rozpočet školy

Rozpočet ZŠ a MŠ Praha - Vinoř na rok 2018

 

Všechna čísla jsou v tisích Kč.

 

a) Prostředky od MÚ a z VHČ
2018 Předpokládané příjmy Předpokládané výdaje Dotace MÚ
Škola 916 4935 4019
Mateřská škola 980 2138 1158
Jídelna 4160 5208 1048
Tělocvična 550 1025 475
         
Celkem 6042 11742 6700

 

b) Prostředky ŠÚ MHMP

Rozpočet celkem: 39294,7
v tom:
mzdové prostředky: 28384,3
odvody: 10215,1
ONIV + náhrady nemoc: 695,3