Školní rok 2016/2017

Vyhodnocení dotazníku zadaného rodičům žáků 1.tříd na třídních schůzkách 20.4.2017


Po dohodě se školským výborem ÚMČ jsme zjišťovali spokojenost rodičů žáků 1.tříd s naší školou. Na anketní otázky odpovědělo 64 rodičů současných prvňáčků. Výjimku tvořila první otázka, kde jsme se dotazovali, zda se rodiče seznámili se vzdělávacím programem školy - přibližně dvě třetiny ho znají, jedna třetina ne. V ostatních otázkách jsme se zaměřili na to, jak se děti ve škole cítí, jak vnímají atmosféru při vyučování a míru spokojenosti rodičů s naší prací.

Zjištění vyplývající z výsledků dotazníků jsou pro školu velmi příjemná, zváště nás těší, že všechny děti jsou podle sdělení rodičů ve škole spokojeny (100%) a komunikace mezi školou a rodiči je vnímána příznivě (100%).

Jediný bod dotazníku, u kterého jsme zaznamenali mírnou nespokojenost (9%), se týká stravy ve školní jídelně. Z podnětu zástupce rodičů ve školské radě paní Mgr.Magdaleny Rytinové, byla v únoru přizvána ke spolupráci dětská lékařka paní MUDr. Slámová. Ta školní jídelnu navštívila a vypracovala zprávu (je v příloze). Z ní vyplývá, že školní jídelna postupuje podle platných předpisů. Bohužel z domova si děti přinášejí často špatné stravovací návyky.


Zpětná vazba, kterou nám rodiče našich prvňáčků poskytli, nás velmi potěšila. Zároveň nás zavazuje, abychom tuto míru spokojenosti udrželi i v následujících letech, o což se budeme snažit.


V příloze najdete podrobně zpracované výsledky včetně znění otázek.