Zápis do MŠ na šk.rok 2017/18 - seznam přijatých

Při zápisu do mateřské školy  3.a 4.5.2017 jsme dostali celkem 88 žádostí o přijetí. 84 dětí má bydliště ve Vinoři, 4 mimo. Přijmout jsme mohli 53 děti. V příloze je seznam identifikačních kódů přijatých dětí. Rodiče nově přijatých dětí budou mít informační schůzku 29.5.2017 od 16:30 h v jídelně základní školy.

Informace pro rodiče dětí, kteří číslo svého dítěte v přiloženém seznamu nenajdou. 17.5.rozesíláme poštou rozhodnutí o nepřijetí. V MŠ Satalice jsou ještě volná místa a 1.6.2017 od 13 do 16 h pořádají druhé kolo zápisu. V naší školce se nedostalo pouze na nejmladší děti, pokud je nutně potřebujete umístit do školky, doporučujeme zkusit to v Satalicích.