Pokyny pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

V příloze jsou podrobné pokyny k nástupu dětí do MŠ 3.9.2018