KRÁSNÁ BESÍDKA U LIŠTIČEK

Ve třídě Lištiček proběhlo závěrečné setkání s rodiči se stužkováním předškolních dětí o něco dříve. S dětmi i rodiči se chtěla rozloučit paní učitelka Lenka, která odchází na mateřskou dovolenou. Besídka se dětem opravdu vydařila, chválil je pan starosta i pan ředitel. Rodičům se také velice líbila a na závěr pochválili nejen děti, ale poděkování se dostalo také paní učitelkám, které se o Lištičky staraly 3 roky. Na úplný závěr, za krásně předvedený program, si děti pochutnaly na minidortíčkách.