Důležité upozornění pro rodicě dětí MŠ

Žádáme všechny rodiče, aby si nyní nezapomněly zrušit trvalý příkaz pro platbu školného na červenec a srpen.
Příkaz obnovte znovu v září, kdy den trvalého příkazu pro platbu školného stanovte na 15. den v měsíci.
Rodiče nastávajících předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou školné nehradí, tudíž si trvalý příkaz zrušte a v září již neobnovujte.
Rodiče nově přijatých dětí obdrží pokyny k platbám první týden v září.

V příloze stejné sdělení přehledněji a barevně.