Den stromů v Houbičkách

Děti se učily poznávat stromy podle větviček, naučily se, jaké mají plody, které pak k větvičkám přiřazovaly, počítaly je a stavěly z nich obrázky a domečky. Naučily se básničku a písničku o lese a lepily strom z barevého papíru. Poslechly si pohádku ,, O stromu" a dozvěděly se, proč mají stromy pro člověka tak velký význam. Na vycházce objímaly stromy, aby získaly energii.