Poznáváme naši krásnou obec, procházka 3A,B

Letošní krásné "babí" léto přímo vybízí k procházkám. Protože se v prvouce učíme o naší obci, rozhodli jsme se využít krásného podzimního počasí k procházce. Cestou jsme si ukazovali dopravní značky, četli jsme si názvy ulic - to proto, abychom si pak mohli ve škole zkusit nakreslit vlastní mapu Vinoře.

Měli jsme to štěstí, že nás přijal i pan starosta František Švarc. Děti byly zvídavé a pan starosta sdílný, takže víme, co ukrývá v dřevěné skříňce na stole (opravdu v ní má pero), ukázal nám malý i velký státní znak a děti se ho mohly na vše zeptat. Pan starosta byl upřímný, takže víme, že i on jako malý kluk ve škole zlobil. To se klukům líbilo a mnoho našich "zlobílků" hlásilo, že tedy budou dělat taky starostu. Je třeba říci, že pan starosta ve škole nejen zlobil, ale i dával pozor, protože uměl dětem odpovědět na všechny otázky - včetně toho, jak vznikla planeta Země.
 
Po milém setkání s panem starostou jsme šli na Vinořské náměstí, kde jsme si ukázali pomník sv. Jana Nepomuckého.
 
Těšíme se na další společné poznávání.
 
Třídní učitelky: Andrea Drmotová, Iveta Boušová